c/ Sant Narcís, 5 17240 Llagostera | Tel.: 972 80 50 27 | info@eosconsult.eu
CONTROLS BÀSICS MENSUALS RECOMENATS
 

Anàlisi de les Compres i les Vendes

L’element més essencial per controlar l’evolució d’un negoci és el seguiment de les seves vendes…

Seguiment i Evolució de la Tresoreria

A banda de fer un bon seguiment i anàlisi de les vendes i compres, és de vital importància gestionar eficientment…

Seguiment i Evolució del Negoci

Fins ara hem parlat de les vendes, compres, cobraments i pagaments, però el bon control no acaba aquí, ara caldrà

ALTRES SERVEIS
 

Plans d’Empresa

Control de Costos i Marge Brut

Càlcul del Punt Mort