c/ Sant Narcís, 5 17240 Llagostera | Tel.: 972 80 50 27 | info@eosconsult.eu

S'ha preguntat mai de quina manera pot optimitzar el seu temps ?

 

En l’era de la informació. moltes persones amb càrrecs de responsabilitat, tenen a la seva disposició una quantitat ingent de dades, però el principal problema sorgeix en el moment de treballar amb elles.

Quantes vegades hem vist la taula d’un directiu plena de llistats, informes, excels per revisar, havent de destinar un temps molt valuós en processar i digerir tota aquesta informació, amb l’inconvenient que en pocs moments ja esdevé vella en el moment d’arribar a la seva taula.

El més habitual és que el professional hagi de destinar molt de temps, seu o dels seus col·laboradors, a entrar una part d’aquesta informació a les seves fulles Excel, on es basarà per el seu anàlisi posterior.

És a dir, emprarà un temps i un recursos dels que actualment no sol disposar i amb l’agravant de que mai ho té actualitzat en temps real.

Els programes típics que les empreses fan servir per el control de les seves dades bàsiques, com comptabilitat, facturació, magatzem, etc. compleixen amb el seu objectiu, és a dir, enregistrar i desar aquesta informació d’una manera coherent. Aquesta informació molt voluminosa, és desada en un magatzem, el que anomenem base de dades.

Aquestes aplicacions solen permetre extreure part de les dades en format de consultes per pantalla, llistats i en alguns casos permeten exportar aquestes dades a fitxers. El inconvenient és que ho fan d’una forma rígida, amb poques possibilitats de afegir-hi variacions.

En aquest punt, és on entra en joc, la nostra tècnica en l’obtenció o extracció dinàmica de les dades del sistemes centrals d’informació. Així evitem emprar temps en emetre informes de control, entrar aquesta informació, procesar-la i en l’obtindrem de manera automàtica, ajustada a les nostres plantilles, i el més important podrem destinar aquest temps a pensar el que hem de fer.

Aportem una experiència de més de 15 anys en l’aplicació de les Tècniques d’Explotació de Dades, en diferents motors de base de dades, com poden ser: SQL Server, MySQL, Access i Progréss.

 

Per més informació: info@eosconsult.eu