c/ Sant Narcís, 5 17240 Llagostera | Tel.: 972 80 50 27 | info@eosconsult.eu

Solucions adaptades a cada estructura empresarial, amb un ampli ventall de serveis.

 

Tutoria a la direcció de l’empresa (monitoring)

Ens encarreguem d’assessorar i fer el posterior seguiment dels resultats per tal d’assolir els objectius marcats conjuntament amb l’empresari, oferint independència i objectivitat en totes les recomanacions.

Estudi, elaboració i seguiment de Plans de Viabilitat

Un Pla de Viabilitat és un estudi que serveix de referència per a saber si una idea de negoci és econòmicament i comercialment possible o no. Reflecteix el contingut del projecte empresarial, desenvolupant-lo de forma concreta, i ajuda a definir-lo amb més rigor.

Implementació de sistemes de càlcul i control de costos empresarials.

Diagnostiquem i analitzem situacions i problemàtiques que entorpeixen el rendiment de l’empresa, proposant solucions que asseguren una major rendibilitat.

Anàlisi, planificació i gestió del finançament d’inversions.

Estudiem i prepararem de manera conjunta amb l’empresari el projecte d’inversions, definint les necessitats de finançament, elaborant el calendari d’implementació i preparant les memòries per entregar a les entitats financeres per obtenir el finançament necessari.

Revisió de la comptabilitat de l’empresa.

Revisem de forma exhaustiva els llibres i registres de comptabilitat, per tal de poder emetre un informe amb la nostra opinió vers el seu contingut i veracitat.