c/ Sant Narcís, 5 17240 Llagostera | Tel.: 972 80 50 27 | info@eosconsult.eu

S’ha preguntat mai de quina manera pot optimitzar el seu temps?

 

En l’era de la informació, moltes persones amb càrrecs de responsabilitat, tenen a la seva disposició una quantitat ingent de dades, però el principal problema sorgeix en el moment de treballar amb elles.
Quantes vegades hem vist la taula d’un directiu plena de llistats o informes per revisar, havent de destinar un temps molt valuós en processar i digerir tota aquesta informació, amb l’inconvenient que en pocs moments ja és vella al moment d’arribar a la seva taula?
El més habitual és que el professional hagi de destinar molt de temps, seu o dels seus col·laboradors, a entrar una part d’aquesta informació a les seves fulles Excel, on es basarà per la seva anàlisi posterior. És a dir, emprarà un temps i uns recursos, i amb l’agreujant que mai ho té actualitzat en temps real.
Els programes típics que les empreses fan servir pel control de les seves dades bàsiques, com la comptabilitat, la facturació, el control del magatzem, etc. compleixen amb el seu objectiu, és a dir, enregistrar i desar aquesta informació d’una manera coherent. Aquesta informació molt voluminosa, és desada en un magatzem, el que anomenem base de dades.
Aquestes aplicacions solen permetre extreure part de les dades en format de consultes per pantalla, llistats i en alguns casos permeten exportar aquestes dades a fitxers. L’inconvenient és que ho fan d’una forma rígida, amb poques possibilitats d’afegir-hi variacions.
En aquest punt, és on entra en joc la nostra tècnica en l’obtenció o extracció dinàmica de les dades dels sistemes centrals d’informació.
Així evitem emprar temps en emetre informes de control, entrar aquesta informació, processar-la i obtenir-la de manera automàtica, ajustada a les nostres plantilles, i el més important podrem destinar aquest temps a pensar el que hem de fer.
Actualment, mitjançant l’aplicació de Microsoft Power BI, som capaços d’extreure dades de diferents orígens, relacionar-los entre ells i crear informes en temps real, i el més important, poder consultar-ho des del nostre PC, Tablet o Smartphone des de qualsevol lloc del món i en temps real.

Font: EOS Consult