c/ Sant Narcís, 5 17240 Llagostera | Tel.: 972 80 50 27 | info@eosconsult.eu

Informes personalitzats de Power BI

 
4946

Seguiment Negoci i Anàlisi de Vendes (MAV)

 

1- Mòdul Comptable

Ingressos > Gastos > Tresoreria > Personal > Inversió > Venciments
Pèrdues i Guanys > Balanç > Impostos > Prèstecs > Articles > Estocs
Comparatius > Per Anys / Per mesos / Per setmanes

 

2- Mòdul Seguiment Excel

Vinculat a un full Excel de seguiment amb informe de vendes, costos fixos, variables, etc.

 

3- Mòdul TPV

Connexió amb el Terminal de Venda (TPV) per extreure informes de consum, tiquets diaris, tancaments de caixa, estocs, etc.

 

4- Mòdul Escandalls i Costos

Connexió entre el mòdul d’ Excel d’escandalls i el TPV per generar informes de consums, costos i marges.

 


 

Multidispositiu: PC / Portàtil / Tablet / Smartphone

Via Explorador Web i Aplicació: Android & IOS

 

**Adaptable a la majoria d’Orígens de Dades:

 Excel, Access, MySQL, SQL Server, TPV’s (Itactil), Informix, SAP, Navision, etc…

 

**Adaptable a la majoria de Software Comptable:

 ContaSol, A3, Informatica3,

5034

Mòdul de Comptabilitat

 

Cobros > Pagos > Tresoreria > Personal > Inversió

PiG > Balanç > Impostos > Comparatius

 


Multidispositiu: PC / Portàtil / Tablet / Smartphone

Via Explorador Web i Aplicació: Android & IOS

 

**Adaptable a la majoria d’Orígens de Dades

 Excel, Access, MySQL, SQL Server, TPV’s (Itactil), Informix, SAP, Navision, etc…

 

**Adaptable a la majoria de Softwares Comptables

ContaSol, ContaPlus, SAP, Navision, A3, SG2, etc..

4324

Entrades > Sortides > Averies > Traspassos > Estoc

 

Multidispositiu: PC / Portàtil / Tablet / Smartphone

Via Explorador Web i Aplicació: Android & IOS

 

 **Adaptable a la majoria d’orígens de Dades:

Excel, Access, MySQL, SQL Server, TPV’s (Itactil), Informix, SAP, Navision, etc…

4712
5174

Visualizació dels escandalls generats amb l’aplicació d’Excel

Connexió amb TPV per generació d’informes de consum, calcular cost i marges.

 

Via Explorador Web i Aplicació: Android & IOS

 

 **Adaptable a la majoria d’orígens de Dades:

Excel, Access, MySQL, SQL Server, TPV’s, Informix, SAP, Navision, etc…

 

Si teniu dubtes o necessiteu més informació d’aquests mòduls