c/ Sant Narcís, 5 17240 Llagostera | Tel.: 972 80 50 27 | info@eosconsult.eu

Anàlisi de les Vendes

 

L’element més essencial per controlar l’evolució d’un negoci és el seguiment de les seves vendes o ingressos. Cal conèixer en tot moment no només la xifra de vendes realitzada, també i potser tant important com la primera, és saber quin marge brut estem obtenint.
L’informació bàsica es la següent:
1. Xifra de Negoci
2. Unitats venudes
3. Marge Brut
4. % de marge brut
5. Clients
6. Articles

 

Xifra de Negoci
– Quant he venut aquest mes ?
– Venc més o menys que el mes passat ?
– Vaig millor o pitjor que l’any passat ?
– Estic assolint els objectius que em vaig fixar ?
A més tota aquesta informació és recomanable disposar-la i analitzar-la des de diferents punts, per tal de que ens ajudi a respondre les següent preguntes:
Clientela
– Quins són els meus clients més importants ?
– Ha variat molt el seu import en comparació amb l’any passat ?
– Estic molt concentrat amb poc clients ?
– Estic massa diversificat ?
Marge Brut
– Quin marge brut he obtingut cada mes ?
– Ha varitat respecte al mes passat ?
– Ha variat respecte de l’any passat ?
– Estic assolint els objectius de marge que em vaig fixar ?
– Estic sacrificant marge per obtenir mes xifra de negoci ?
Estacionalitat
– Quina estacionalitat tinc ?
– Han variat els mesos on venc més en respecte a l’any passat ?
Mercat
– Qui és el meu principal mercat ?
– Estic molt concentrat en un determinat mercat ?
– He crescut en els mercats que vaig preveure ?

 

Com es pot veure, hi han moltes preguntes a respondre, i les respostes han de provenir de la nostra informació, es a dir la facturació de cada dia.
El programa de facturació que estiguem emprant, és suficient per poder-nos-la proporcionar, peró caldrà fer una feina de vinculació que ens permeti poder obtenir en temps real i de forma inmediata tota aquesta bateria de dades.
La resposta, està de nou, en la Tècnica d’Extracció de Dades.

 

Anàlisi de les Compres

 

Igual d’important és controlar l’evolució de les compres, registrarles i comptabilitzarles dintre del mes corresponent a la seva compra.
Hem de pensar que la diferència entre la xifra de vendes i compres és igual al Marge Brut (1).
L’informació bàsica es la següent:
1. Xifra de Compres
2. Unitats venudes
3. Proveïdors
4. Articles

 

Xifra de Compres
– Quan he comprat aquest mes ?
– Compro més o menys que el mes passat ?
– Vaig millor o pitjor que l’any passat ?
– Estic assolint els objectius que em vaig fixar ?
A més tota aquesta informació és recomanable disposar-la i analitzar-la des de diferents punts, per tal de que ens ajudi a respondre les següent preguntes:
Proveïdors
– Quins són els meus proveïdors més importants ?
– Ha variat molt el seu import en comparació amb l’any passat ?
– Estic molt concentrat amb els proveïdors ?
– Estic massa diversificat ?
Marge Brut
– Quin marge brut he obtingut cada mes ?
– Ha varitat respecte al mes passat ?
– Ha variat respecte de l’any passat ?
– Estic assolint els objectius de marge que em vaig fixar ?
– Estic sacrificant marge per obtenir mes xifra de negoci ?
Estacionalitat
– Quina estacionalitat tinc ?
– Han variat els mesos on compro més en respecte a l’any passat ?
– La compra té relació directa amb la venda o compro de forma anticipada ?
Mercat
– Qui és el meu principal mercat ?
– Estic molt concentrat en un determinat mercat ?
– He crescut en els mercats que vaig preveure ?
Com es pot veure, hi han moltes preguntes a respondre, i les respostes han de provenir de la nostra informació, es a dir la facturació de cada dia.
El programa de facturació que estiguem emprant, és suficient per poder-nos-la proporcionar, peró caldrà fer una feina de vinculació que ens permeti poder obtenir en temps real i de forma inmediata tota aquesta bateria de dades.
La resposta, està de nou, en la Tècnica d’Extracció de Dades.
(1) Evidenment caldrà tenir en compte la variació de les existències.