c/ Sant Narcís, 5 17240 Llagostera | Tel.: 972 80 50 27 | info@eosconsult.eu

Seguiment i Evolució del Negoci

 

Fins ara hem parlat de les vendes, compres, cobraments i pagaments, però el bon control no acaba aquí, ara caldrà concentrar-nos en vigilar el Compte d’Explotació.

 

Aquest és l’informe essencial per saber com funciona el nostre negoci, en ell hauríem de veure a més a mes…

 

– Quant hem venut ?

– Quant hem comprat ?

– Quin Marge Brut hem obtingut ?

– Quines despeses hem tingut ?

– Hem guanyat o hem perdut diners ?

 

L’estudi i anàlisi d’aquest informe és el principal indicador que tenim, ja que ens diu en tot moment on estem i quins resultats estem obtenint mensualnment.
Si els resultats no ens acompanyem, és a dir, que no guanyem diners, hem de fugir del tòpic de creuren’s que venent una mica més ho podem deixar tot igual.
Aquí és on ens equivoquem, quan un negoci no dóna resultats positius, és a dir, no guanya diners, ha de reaccionar de forma immediata.
Hi ha tot un seguit d’accions que es poden fer, però primer cal tenir aquesta informació actualitzada i dedicar-li el temps que calgui a estudiar-la, no a elaborar-la.
Per tant, tornem a aplicar la Tècnica d’Extracció de Dades, on enllaçem les dades de la comptabilitat amb una fulla Excel, per tenir de manera automàtica i sense necesssitat d’entrar cap dada, quina situació tenim cada dia.
Us adjuntem un model de com queda un Compte d’Explotació

 
1818