c/ Sant Narcís, 5 17240 Llagostera | Tel.: 972 80 50 27 | info@eosconsult.eu

Seguiment i Evolució de la Tresoreria

 

A banda de fer un bon seguiment i anàlisi de les vendes i compres, és de vital importància gestionar eficientment els Cobraments i Pagaments.

 

Hi ha una dita catalana que diu:
«No diguis blat fins que el tinguis al sac i ben lligat»

 

Això ens indica que si és important vendre, encara ho és més cobrar. Hem de pensar que l’empresari està obligat a pagar les seves compres, en cas contrari se’n ressentirà de forma immediata de la següent manera:

 

– El proveïdor li reduirà el risc que li té concedit o simplement no li fiarà, obligant-lo a pagar-li al comptat o no venent-li.
– No li ofertarà preus competitus.
– Li mancarà el subministrament, i per tant no podrà servir puntualment als clients que compleixen.
– Els clients cercaran un altre proveïdor
– Baixaran les nostres vendes

 

Com podem veure, donar crédit és un tema molt delicat, es tracta d’una balança on s’ha d’equilibrar la nostra capacitat de fer front a un imprevist amb la confiança que cal donar a la clientela.
Per tant, el cobrament no només és essencial per obtenir el benefici, sinó que té un pes fonamental en l’estabilitat del negoci.
No cobrar quan toca és posar en perill la nostra empresa.
Per tant, cal tenir un bon sistema de control de Tresoreria (no es res més que tenir per una banda el que hem de cobrar i per l’altra el que hem de pagar), però cal obtenir-ho amb detall de la data en que hem de fer aquests cobraments o pagaments.
Pensem que alhora de pagar, tenim poques possibilitats d’allargar el termini, moltes de les despeses d’un petit empresari, autònom o PYME, com sous, seguretat social, llum, aigua, telèfon, lloguer, gasoil, etc .. es paguen dintre del mes, és a dir a 30 dies o menys.
El que no tenim tant segur és que rebem les transferències, xecs o pagares dels nostres clients en la data prevista. D’aquí a la necessitat d’exigir als nostres clients que els poguem domiciliar els rebuts en el seu compte bancari. D’aquesta manera podrem presentar els rebuts al cobrament o si ho negociem amb el banc o caixa, obtenir una línia de descompte que ens permeti avançar el cobrament.
La Planificació de la Tresoreria, ens donarà en tot moment una seqüència de com evolucionaran els diners disponibles a partir de la data d’avui i fins a tres mesos endavant. Per tant podrem saber de manera anticipada que succeirà basant-nos en els nostres compromisos de pagaments i cobraments.

 

I la pregunta que us fareu, és com obtenim aquesta informació ?

 

Doncs del vostre programa de comptabilitat, on heu anat enregistrant totes les factures de vendes i de compres. A partir d’aquestes dades i aplicant la nostra tècnica en extracció de dades, enllaçem una fulla Excel, amb les vostres dades comptables i de cartera, de manera que no caldrà tornar a picar els cobraments i pagaments, sinó que els obtindrem de forma automàtica, de manera que si el vostre comptable acaba de enregistrar qualsevol cobrament o pagament, només caldrà donar-li un click al botò Actualitzar Dades per tornar a tenir de nou la fotografia i seqüència de com quedarà de nou la Planificació de Tresoreria, fàcil no ?
Al peu d’aquesta plana podeu veure un exemple d’una Planificació de Tresoreria.

 
2151
2150