c/ Sant Narcís, 5 17240 Llagostera | Tel.: 972 80 50 27 | info@eosconsult.eu

Campanya de la Renda 2015

 
El passat 6 d’abril va marcar l’inici del calendari de la Renda 2015 per presentar l’IRPF de l’exercici passat. Aquesta serà la primera declaració que reculli la reforma fiscal del Govern, pel que inclou novetats com la rebaixa de tipus, també canvis en algunes deduccions o la nova eina Renda web.

Ja ha començat doncs el termini perquè els contribuents puguin passar comptes amb Hisenda, presentant la declaració per IRPF de l’exercici 2015. L’últim dia per fer-ho serà el proper 30 de juny, cinc dies abans si es vol domiciliar el pagament.

Aquí van les pròximes dates clau per al contribuent, a més d’algunes altres novetats que s’inclouen en aquesta declaració:

  • A partir del 6 abril: sol·licitud de l’esborrany i confirmació per internet de l’esborrany de la renda i de les declaracions de renda 2015 i patrimoni 2015. Les dades fiscals dels contribuents estaran també disponibles. Es podrà accedir des del portal de Serveis personalitzats de renda. A partir d’aquesta data es podrà descarregar el programa Padre. Arrenca el servei telefònic d’informació.
  • Des del 4 de maig: s’inicia el servei de petició de cita prèvia per a ajuda i atenció a oficines.
  • Des del 10 de maig: presentació de la declaració de la renda de manera presencial de declaracions en paper, qualsevol que sigui el seu resultat: a ingressar, a retornar o negatiu. En entitats col·laboradores, Comunitats Autònomes i oficines de l’Agència Tributària de l’esborrany i la declaració anual.
  • Fins al 25 de juny: presentació de l’esborrany i declaració de la renda amb resultat a ingressar amb domiciliació bancària. És l’últim dia per presentar les declaracions amb domiciliació bancària.
  • 29 de juny: Últim dia per sol·licitar cita prèvia
  • 30 de juny: últim dia per presentar la Renda 2015 en totes les seves versions excepte les declaracions amb resultat a ingressar amb domiciliació bancària (que finalitza el 25 de juny). També venç el termini per a treballadors subjectes al règim especial tributació per IRPF per desplaçament.
     

Quines novetats porta la Renda 2015?

La declaració de la renda que es presenta el 2016 (referida a l’exercici 2015) és la primera sota l’efecte de la reforma fiscal. Les noves deduccions a les famílies són la principal novetat: 1.200 euros (o 100 al mes) per a famílies nombroses, famílies amb ascendents o descendents discapacitats o famílies monoparentals amb dos fills. A més, desapareix la deducció per lloguer i canvia la fiscalitat de l’estalvi, dels dividends i dels guanys i pèrdues patrimonials.

Eines per fer la declaració per internet

Hisenda estrena també eines per declarar-ho via web. Ha posat en marxa el nou sistema Renda WEB per fer la declaració o confirmar l’esborrany via internet. A més, compta amb els sistemes PIN 24h i sistema RENO, els mecanismes més utilitzats per identificar el contribuent.

Renda web … En què consisteix?

Renda WEB és el nou servei per completar i presentar la declaració de la Renda que ha desenvolupat l’Agència Tributària. El nou sistema Renda WEB unifica l’esborrany i el programa PADRE en una única plataforma per Internet. La presentació per via telemàtica amb el programa PADRE també es realitza a partir del portal Renda web.

Com confirmar l’esborrany en tres passos

Ja es pot confirmar l’esborrany de la renda, des de la plataforma Renda WEB. Per poder accedir-hi, serà necessari comptar amb certificat electrònic, clave@ PIN o bé el número de referència 409.

Com aconseguir el número de referència?

L’Agència Tributària ofereix a la web un servei que, mitjançant un missatge SMS facilitat pel contribuent, li indica el seu número de referència de Renda. Per obtenir-lo, es necsita el NIF, la casella 490 de la renda anterior i un número de telèfon mòbil.

Per fer-la presencial, com i quan demanar cita prèvia?

Els contribuents que guanyin menys de 65.000 euros podran sol·licitar cita prèvia per a ser atesos en una oficina de l’agència tributària. Podran modificar l’esborrany o realitzar la declaració. Es pot sol·licitar a internet o al telèfon de petició de cita prèvia per a Renda, 901 22 33 44.

Em convé fer la declaració?

En principi, han de complir amb Hisenda totes les persones físiques residents a Espanya, però hi ha excepcions. El contribuent que hagi generat ingressos i retencions a compte pot triar si li convé o no fer la declaració.

Aquelles persones que cobrin menys de 22.000 euros d’un únic pagador (no compta si els pagadors secundaris no sumen més de 1.500 euros) no estan obligats. Si el contribuent té diversos pagadors el mínim per a presentar declaració baixa a 12.000 euros (eren 11.200 abans de la reforma fiscal). No obstant això, encara que no estigui obligat, el contribuent si ha de presentar declaració si vol rebre devolució de les retencions o ingressos a compte aplicats.

Què passa si m’equivoco?

Si es cometen errors o omissions en la declaració de la renda, la responsabilitat última és del contribuent. Canvis en la vida familiar, subvencions, referències cadastrals o aspectes relatius a la deducció per habitatge són alguns dels errors més habituals i que convé revisar abans de confirmar l’esborrany

Font: http://cincodias.com/cincodias/2016/02/23/economia/1456228336_558084.html