c/ Sant Narcís, 5 17240 Llagostera | Tel.: 972 80 50 27 | info@eosconsult.eu

Es podrà constituir una Societat Limitada en 12 hores telemàticament

A qui no li han dit alguna vegada això de «torni vostè demà»? Les gestions amb l’Administració són un dels principals obstacles que trobem els emprenedors en el nostre camí. Paperassa, visites d’un organisme a un altre, llargues cues i, al final, molt de temps perdut. Amb l’objectiu d’eliminar algunes d’aquestes traves burocràtiques, el passat 29 de maig es va aprovar el Reial Decret 421/2015. Aquesta normativa permetrà, entre d’altres aspectes, constituir societats de responsabilitat limitada en dotze hores hàbils.

Per escurçar aquest tràmit, la nova llei estableix models estandarditzats d’escriptura de constitució i estatuts tipus, mitjançant el denominat Document Únic Electrònic (DUE). Aquesta simplificació contribuirà al fet que els notaris i registradors mercantils puguin dur a terme les gestions en terminis més breus. A més, la tramitació es realitzarà per via telemàtica a través del Centre d’Informació i Xarxa de Creació d’Empreses (CIRCE).

El Decret, que entrarà en vigor a partir del 13 de setembre, també preveu la possibilitat de constituir empreses de forma electrònica, encara que no tinguin estatuts tipus. No obstant això, serà una inscripció provisional. En qualsevol cas, el termini que estableix la norma per completar aquest tràmit és de 12 hores hàbils per a l’atorgament de l’escriptura pública i de 6 hores hàbils per a la seva qualificació i inscripció en el Registre Mercantil.

Altres aspectes destacats de la normativa

En el seu article 8, el Reial decret regula l’Agenda Notarial Electrònica, que serà gestionada pel Consell General del Notariat. En ella, s’especificarà un calendari de disponibilitat dels notaris per a la signatura d’escriptura de constitució de societats, que estarà actualitzat en temps real. D’aquesta manera, els sol·licitants podràn acordar una cita per dur a terme les seves gestions.

La normativa també planteja la creació d’una borsa de denominacions socials amb reserva. A través d’ella, els interessats podran consultar gratuïtament i de forma electrònica com a mínim 1500 denominacions socials. A més, tindran la possibilitat de seleccionar alguna de les disponibles i de descarregar un certificat que acrediti la inexistència d’entitats amb idèntica denominació.

Un procés que dificulta l’activitat emprenedora

Les societats limitades són la segona forma jurídica més estesa en les companyies espanyoles, només per darrere dels autònoms. Segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística, a principis de 2014 hi havia més d’un milió de SL, que representaven al 37,5% de les empreses del país. Els principals avantatges d’aquest tipus de societat són la seva responsabilitat de caràcter limitat, un capital mínim exigit relativament baix (3.000 euros) i menors impostos que en el cas dels empresaris individuals quan s’arriba cert nivell de beneficis.

No obstant això, tot i que es tracta de la forma societària més generalitzada, els tràmits burocràtics per constituir una societat limitada a Espanya són extensos i poden arribar a allargar-se diverses setmanes. Això contrasta amb el procés d’altres països de la Unió Europea com Regne Unit. En aquest cas, l’empresa pot crear-se de forma online i començar a funcionar el mateix dia, sempre que s’aculli als plecs estàndard d’Escriptura Pública de Constitució i d’Estatuts de la Societat, alguna cosa similar al que ara proposa el nou Decret espanyol.

Mesures com aquesta han portat al Regne Unit a situar-se en el vuitè lloc de l’índex del Banc Mundial que avalua la facilitat per fer negocis en un país i mesura aspectes com el pagament d’impostos o els tràmits necessaris per obrir una empresa. Encara més avançats es troben altres països europeus com Dinamarca o Noruega i, molt per darrere d’ells, apareix Espanya, en la posició número 33. Això confirma la necessitat de posar en marxa noves iniciatives que fomentin l’activitat emprenedora. Potser les que proposa aquest Reial decret ajudin a això.

Font: http://www.infoautonomos.com/blog/constituir-sl-doce-horas/