c/ Sant Narcís, 5 17240 Llagostera | Tel.: 972 80 50 27 | info@eosconsult.eu

Deducció parcial de les despeses a l’IRPF

A vegades, els professionals autònoms es veuen obligats a desenvolupar la seva activitat econòmica en el propi habitatge, la majoria dels casos per falta de liquiditat o mitjans per muntar el despatx o oficina.

Segons el Reglament de l’Impost sobre la Renda de les persones físiques, en aquest cas, tenen dret a deduir-se a l’IRPF la part proporcional de les despeses de la utilització de l’habitatge com a despatx professional, d’acord amb la relació de metres quadrats d’ocupació del mateix sobre el total de l’habitatge.

Aquesta afectació parcial suposarà que es poden deduir proporcionalment a la part de la mateixa afectada en relació amb la totalitat de l’habitatge, les despeses derivades de la titularitat de la mateixa, com poden ser amortitzacions, IBI, comunitat de propietaris, etc.

 

Font: http://blog.sdelsol.com/contabilidad/deduccion-parcial-de-los-gastos-en-irpf#more-2230