c/ Sant Narcís, 5 17240 Llagostera | Tel.: 972 80 50 27 | info@eosconsult.eu

Retenció reduïda als autònoms del 15%

Els autònoms ja poden aplicar-se la retenció reduïda del 15%
Ja és oficial. El dissabte 5 de juliol va ser publicat al BOE el Reial decret llei 8/2014 d’Aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficiència en el qual s’especificava, entre altres mesures, les mesures incloses en la reforma fiscal per reduir del 21% al 15% de retenció d’IRPF per a aquells autònoms els rendiments íntegres en l’exercici fiscal immediatament anterior siguin inferiors a 15.000 euros. Una de les condicions més importants és que el 75% com a mínim dels seus ingressos han de ser procedents de la seva activitat com a autònom.
Això sí, si fa poc que t’has donat d’alta com a autònom recorda que pots aplicar una retenció d’IRPF fins i tot encara més baixa, un 9% durant l’any de la teva alta, així com els dos següents. Informa’t!
La quantitat de 15.000 euros ha estat augmentada finalment, ja que segons el primer anunci per part del Govern, els rendiments no podien superar els 12.000 euros anuals. En aquest article t’explicarem en què consisteix aquesta mesura que modifica la Llei 35/2006 i que, et recordem, no afecta els nous autònoms, ja que aquests poden beneficiar-se d’una retenció del 9% en l’IRPF durant 18 mesos.
S’ha estudiat que uns 325.000 autònoms es podrien veure beneficiats per aquesta reducció en les seves retencions, arribant a estalviar fins a 118 milions d’euros, només aquest any.
Uns 325.000 autònoms podran estalviar 118 milions aquest any per la reducció de retencions, segons s’ha publicat en alguns mitjans de comunicació en línia.
Aquest Reial decret llei afegeix a la Llei 35/2006 de l’Impost sobre la Renda de les persones físiques una nova disposició addicional (la quarantena) titulada «Retencions i ingressos a compte sobre determinats rendiments d’activitats professionals», que especifica aquesta nova mesura:
«quan el volum de rendiments íntegres d’aquestes activitats corresponent a l’exercici immediat anterior sigui inferior a 15.000 euros i representi més del 75 per cent de la suma dels rendiments íntegres d’activitats econòmiques i del treball obtinguts pel contribuent en l’esmentat exercici».
Com pots veure, aquest paràgraf deixa clar que la mesura afecta també a aquells treballadors independents que també tenen un contracte laboral; una figura molt comuna al nostre país. En aquest cas, l’autònom ha de prendre com a referència els seus ingressos totals, sumant els obtinguts com a autònom i com a treballador per compte d’altri. Per molt que amb les dues activitats no aconsegueixi més de 15.000 euros a l’any, si el que guanya com a treballador és més que el que guanya com a autònom, haurà de seguir aplicant en les seves factures una retenció del 21%, segons el cas, és clar .
A més, si pots aplicar la nova retenció del 15% hauràs d’avisar al «pagador dels teus rendiments», és a dir, a aquells dels teus clients que són empreses i tenen l’obligació d’ingressar a Hisenda teus ingressos a compte mitjançant el Model 111. aquests retenidors han més de guardar les teves comunicacions, degudament signada, fins a 4 anys.